KF-16 to .5″ Tube Stub

$25.00

FREE SHIPPING!

KF-16 to .5″ Tube Stub

Item No: VC-KF-16BBX08FL-S

PN: VC-KF-16BBX08FLS